Gió chậm vòng quanh thế giới

GIỚI THIỆU CÔNG TYTƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 14/88 Đường số 19, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) - 091 994 0018 Mr Chương

Website:htpp:// www.Lapduan.Vn

Chức năng: Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xử lý môi trường; lập và thẩm định các dự án; đánh giá tác động môi trường; kiẻm soát nguồn ô nhiễm, khắc phục sự cố; chuyển giao công nghệ; kiểm toán - tư vấn chứng chỉ môi trường, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường…

Lĩnh vực hoạt động:

Tư vấn môi trường

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Đề án bảo vệ môi trường
 • Đăng ký đạt chuẩn môi trường
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Đề án thăm dò khai thác nước ngầm
 • Hồ sơ xả chất thải vào nguồn nước
 • Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại
 • Vệ sinh an toan lao động

Dịch vụ môi trường

 • Thiết bị xử lý môi trường
 • Hoá chất xử lý môi trường
 • Vật liệu xử lý môi trường
 • Thu gom vận chuyển chất thải nguy hại

Tư vấn thiết kế – thi công

 • Hệ thống xử lý nước cấp
 • Hệ thống xử lý nước thải
 • Hệ thống xử lý khí thải

Công tytư vấn môi trườngvới đội ngũ cán bộ khoa học hàng đầu về môi trường, cùng tâm huyết của đội ngũ cán bộ - nhân viên Trung tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực trong công cuộc bảo vệ môi trường của Thế giới và của Việt Nam, góp phần đem lại một môi trường trong lành và một cuộc sống bình an cho nhân loại trước nguy cơ môi trường bị huỷ hoại do tác nhân con người.

 

 

0 nhận xét: